Thursday, April 25MM Thailand

Tag: ตรวจสอบ

HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

Automation
HAMR-E หุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว (Micro Robot) ที่สามารถเกาะติดพื้นผิวได้ทั้งแนวตั้ง เฉียง หรือพื้นที่ซึ่งมีความโค้ง เพื่อทำการตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนไหว เช่น เครื่องยนต์เจ็ทหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกัน (more…)
MIT คิดค้นหุ่นยนต์ขนาดเซลล์สำหรับงานตรวจสอบลำไส้ไปจนถึงท่อน้ำมัน

MIT คิดค้นหุ่นยนต์ขนาดเซลล์สำหรับงานตรวจสอบลำไส้ไปจนถึงท่อน้ำมัน

Technology
นักวิจัยจาก MIT พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเซลล์ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกขนาดจิ๋วที่สามารถใช้งานในลำไส้หรือท่อน้ำเพื่อตรวจสอบปัญหาซึ่งมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่ารูปแบบทั่วไป และสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย หุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้ถูกสร้างขึ้นจากแผงวงจรจากวัตถุดิบสองมิติและอนุภาค Colloid สามารถรับรู้สภาพแวดล้อม เก็บข้อมูล และทำการคำนวณได้ ซึ่ง Colloid นี้เองเป็นอนุภาคหรือโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำสามารถอยู่ได้ในของเหลวและอากาศ และการผสมผสาน Colloid เข้ากับวัตถุขนาดจิ๋วเพื่อสร้างความซับซ้อนให้กับวงจรกลายเป็นความหวังของนักวิจัยในการใช้งานเจ้าหุ่นขนาดเล็กเพื่อวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระบบย่อยของมนุษย์ไปจนถึงท่อน้ำมันและก๊าซ (more…)