Tuesday, March 28Modern Manufacturing
×

Tag: ตรึงราคาน้ำมัน

กบน. เห็นชอบตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

กบน. เห็นชอบตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

Energy & Green
กบน. เห็นชอบตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลิตรละ 34.94 บาท และเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลิตรละ 0.56 บาท ทำให้มีรายรับประเภทน้ำมันประมาณวันละ 36.42 ล้านบาท  (more…)
กบน.มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 34.94 บาทต่อลิตร

กบน.มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 34.94 บาทต่อลิตร

Energy & Green
กบน.มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร แจง การตรึงราคาในครั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้าในกลุ่มน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (more…)
กบน. ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาทต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 5

กบน. ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 บาทต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 5

Energy & Green
กบน. มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 35 บาท หวังช่วยลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชน ขณะที่ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 1.1 แสนล้านบาท (more…)
FTI Poll ชี้ ภาคเอกชน กังวลเงินเฟ้อ วอนรัฐลดภาษี-ตรึงดีเซล

FTI Poll ชี้ ภาคเอกชน กังวลเงินเฟ้อ วอนรัฐลดภาษี-ตรึงดีเซล

News & Economics
FTI Poll ชี้ ภาคเอกชน กังวลภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น วอนรัฐลดภาษีบางรายการที่จำเป็น ตรึงดีเซลอีก 3 – 6 เดือน (more…)
ก.พลังงาน ตรึงราคาพลังงานเป็นของขวัญปีใหม่

ก.พลังงาน ตรึงราคาพลังงานเป็นของขวัญปีใหม่

Energy & Green
กระทรวงพลังงาน มอบของขวัญปีใหม่ ตรึงราคาน้ำมัน LPG NGV แจกคูปองส่วนลดอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5 ส่วนลดที่พักและสินค้าชุมชน (more…)
มติ กบน. เคาะกู้เงิน ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท

มติ กบน. เคาะกู้เงิน ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท

Energy & Green
ที่ประชุม กบน. เห็นชอบ ร่างกู้ยืมเงินเสริมสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร  ยืนยัน การใช้เงินกองทุนฯ ที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกฎหมายนายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (more…)
×