Thursday, April 25MM Thailand

Tag: นอกชายฝั่ง

ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาทำงานนอกชายฝั่งตัวแรกของโลก

ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาทำงานนอกชายฝั่งตัวแรกของโลก

Automation
ANYmal หุ่นยนต์สี่ขาจาก ANYbotics หุ่นยนต์สี่ขาตัวแรกที่ทำงานอยู่ท่ามกลางท้องทะเลเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ฐานขุดเจาะหรือแหล่งพลังงานที่ล้อมรอบด้วยคลื่นและลมที่เรียกได้ว่าเป็นของที่ไม่น่าเข้ากันได้กับหุ่นยนต์ https://www.youtube.com/watch?v=DzTvIPrt0DY หลายคนอาจรู้จักหุ่นยนต์ 4 ขาจาก Boston Dynamics แน่นอนว่ายังมีผู้ผลิตรายอื่นที่ทำการผลิตหุ่นยนต์ในรูปแบบเดียวกันนี้อีก หนึ่งในนั้น คือ ANYbotics ซึ่งได้ทำการทดลอง ANYmal หุ่นยนต์ 4 ขาภายใต้สถานการณ์การทำงานจริงนอกชายฝั่งทะเลเหนือ ANYmal หุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่งานตรวจสอบอันหลากหลาย ณ ฟาร์มพลังงานลมนอกชายฝั่งเป็นเวลา 1 อาทิตย์ โดย ANYbotics ร่วมมือกับ TenneT บริษัทผู็เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังสัญชาติดัทช์-เยอรมัน เพื่อประเมินการทำงานการตรวจสอบและว่อมบำรุงของเจ้าหุ่น 4 ขา ที่ฐานแปลงพลังงานนอกชายฝั่ง ในการปฏิบัติการไร้ผู้ควบคุม