Thursday, April 25MM Thailand

Tag: นักวิจัย

เครื่องพิมพ์ 3 มิติกับการผลิตวัตถุอัจฉริยะพร้อม Embodied Logic

เครื่องพิมพ์ 3 มิติกับการผลิตวัตถุอัจฉริยะพร้อม Embodied Logic

Technology, Video
นักวิจัยค้นพบการผลิตวัตถุอัจฉริยะ (Smart Object) ด้วยกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) หรือที่เราคุ้นชินกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งวัตถุรุ่นใหม่นี้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง (more…)
เทคนิค 3D Print แบบใหม่ด้วยโครงสร้างแม่เหล็ก

เทคนิค 3D Print แบบใหม่ด้วยโครงสร้างแม่เหล็ก

Technology
https://www.youtube.com/watch?v=MUt1YKtn6kM นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง Massachusetts  หรือ MIT สร้างโครงสร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่สามารถควบคุมได้โดยใช้คลื่นแม่เหล็กซึ่งโครงสร้างนั้นมีลักษณะคล้ายแมงมุม โครงสร้างดังกล่าวนั้นมีทั้งลักษณะเป็นข้อต่อที่สามารถพับได้ เมื่อเกิดการขยับจะมีการเคลื่อนไหวและรูปร่างคล้ายกับแมงมุมที่สามารถคลาน กลิ้ง กระโดด ซึ่งมีความไวเพียงพอที่จะจับลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านได้ หรือสามารถห่อหุ้มเม็ดยาและขนส่งข้ามโต๊ะได้ด้วยเช่นกัน ความสำเร็จนี้สามารถไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์รูปแบบใหม่ได้ในอนาคต วัสดุแบบใหม่นี้เกิดจากหมึกที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ในการพิมพ์สามมิติได้ มีการใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำให้อนุภาคเกิดการหมุนจนเกิดการผสมผสานกลายเป็นเนื้อเดิยวกันและถูกฉีดออกมา นักวิจัยสามารถควบคุมให้ชิ้นส่วนดังกล่
Hydrogel วัสดุยืดได้สำหรับ 3D Printing ความละเอียดสูง

Hydrogel วัสดุยืดได้สำหรับ 3D Printing ความละเอียดสูง

News
นักวิจัยจาก Singapore University of Technology and Design และ Hebrew University of Jerusalem ร่วมกันพัฒนา 3D Printed Hydrogel ที่สามารถยืดได้มากที่สุดในโลก Hydrogel วัสดุสำหรับการพิมพ์ 3 มิติความยืดหยุ่นสูงที่ผ่านการอบด้วย UV สามารถยืดหยุ่นได้สูงถึง 1,300% ทั้งยังสามารถใช้ได้กับงานดิจิทัลความละเอียดสูง ตอบสนองต่อรูปทรงเรขาคณิตที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังประยุกต์เข้ากับการใช้งานชีวการแพทย์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความยืดหยุ่นได้อีกด้วย เช่น หุ่นยนต์นิ่ม แผงสัมผัสโปร่งใส (more…)