fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: นโยบายส่งเสริมความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจจะสำเร็จได้หากผู้บริหารเชื่อมั่น

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจจะสำเร็จได้หากผู้บริหารเชื่อมั่น

Energy & Green
รายงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ควบคู่กับกลยุทธ์ด้านการแข่งขันที่เป็นกระแสหลักเมื่อผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ (more…)