Saturday, April 17Modern Manufacturing

Tag: น้ำตาลทราย

โรงงานน้ำตาล ประกาศราคารับซื้ออ้อย 1,000 บาทต่อตัน

โรงงานน้ำตาล ประกาศราคารับซื้ออ้อย 1,000 บาทต่อตัน

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ประกาศราคารับซื้ออ้อย 1,000 บาทต่อตัน ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. สร้างแรงจูงใจเกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยมากขึ้น พร้อมโชว์ความสำเร็จทำสถิติผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงสุดในรอบ 30 ปี (more…)
โรงงานน้ำตาล เผย ปีนี้อ้อยลดลงแต่ยิลด์น้ำตาลสูงขึ้น

โรงงานน้ำตาล เผย ปีนี้อ้อยลดลงแต่ยิลด์น้ำตาลสูงขึ้น

News & Economics
โรงงานน้ำตาล คาดปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิต 2563/64 ไม่เกินสิ้นเดือน มี.ค.  รับปีนี้อ้อยลดลงแต่ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นหลังชาวไร่ร่วมมือตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้ (more…)
โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้  เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวังเพิ่มยิลด์น้ำตาล สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ และช่วยลดอ้อยไฟไหม้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (more…)
สอน. เปิดตัว แก้วพลาสติก ผลิตจากอ้อย

สอน. เปิดตัว แก้วพลาสติก ผลิตจากอ้อย

News & Economics
สอน. จับมือ สถาบันพลาสติก เปิดตัว แก้วพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ำตาลทราย นำร่องมอบแก้วพลาสติกชีวภาพให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (more…)
ฟ้อง อินเดีย ฉุด ราคาน้ำตาลต่ำสุดรอบ 10 ปี

ฟ้อง อินเดีย ฉุด ราคาน้ำตาลต่ำสุดรอบ 10 ปี

News
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย ผลักดันภาครัฐร่วมมือ ออสเตรเลียและบราซิล ยื่นฟ้องอินเดียให้ยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทราย หวังอินเดียปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า หลังราคาน้ำตาลปีที่ผ่านมาต่ำสุดรอบ 10 ปี (more…)