Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: น้ำตาลเกษตรผล

สอน. แจง บ.น้ำตาลกุมภวาปี  ปิดโรงงานไม่กระทบอุตฯน้ำตาล

สอน. แจง บ.น้ำตาลกุมภวาปี ปิดโรงงานไม่กระทบอุตฯน้ำตาล

News, News & Economics
สอน. แจง บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ปิดโรงงานน้ำตาล ไม่กระทบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ย้ำในฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น (more…)
×