Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: น้ำตาล

สอน. แจง บ.น้ำตาลกุมภวาปี  ปิดโรงงานไม่กระทบอุตฯน้ำตาล

สอน. แจง บ.น้ำตาลกุมภวาปี ปิดโรงงานไม่กระทบอุตฯน้ำตาล

News, News & Economics
สอน. แจง บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ปิดโรงงานน้ำตาล ไม่กระทบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ย้ำในฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น (more…)
สอน.แจงภาษีความหวานไม่กระทบอุตฯอ้อยน้ำตาล

สอน.แจงภาษีความหวานไม่กระทบอุตฯอ้อยน้ำตาล

News & Economics
จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของผลกระทบจากการขึ้นภาษีความหวาน อาจทำให้ภาคเอกชนหลายรายเปลี่ยนสูตรการผลิตสินค้า โดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซึ่งในอนาคตจะทำให้ความต้องการอ้อยที่นำมาใช้ผลิตน้ำตาลลดลง หวั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนั้น (more…)
×