Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: บริษัทกลุ่มหลักทรัพย์

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Energy & Green
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปี (more…)
×