Wednesday, April 24MM Thailand

Tag: ประเทศ

10 ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับนวัตกรรมงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

10 ประเทศที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับนวัตกรรมงานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

News
การใช้งานเทรนด์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, IIoT หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะด้านความปลอดภัย Productivity หรือศักยภาพแรงงานที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่ต้องมีทักษะครอบคลุมในกระบวนการอุตสาหกรรม (more…)
10 ประเทศผู้นำด้าน 3D Printing

10 ประเทศผู้นำด้าน 3D Printing

News
จากรายงานของ HP และ ATKearney บริษัทข้อมูลชั้นนำ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยี 3D Printing หรือการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันศักยภาพในการผลิตของการพิมพ์ 3 มิติยังมีความแตกต่างกับการผลิตหรือขึ้นรูปวัสดุโดยทั่วไปอยู่อย่างมาก โดยใช้เวลาการผลิตมากกว่าการผลิตทั่วไปประมาณ 5 เท่า การดึงศักยภาพการผลิตยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ และมีการผลิตแบบเป็นเซลล์แยกเฉพาะตัว คาดการณ์ว่าในอนาคดความแตกต่างเหล่านี้จะลดลงเป็นอย่างมาก โดยความแตกต่างด้านระยะเวลาอาจลดเหลือเพียง 1.5 เท่า สามารถดึงศักยภาพการผลิตออกมาได้ในระดับหน่วยที่เล็กที่สุด เกิดระบบออโตเมชันสำหรับการผลิต 3 มิติอย่างเต็มรูปแบบขึ้น (more…)