Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: ปลูกป่า

กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมพลิกฟื้นปลูกป่าเศรษฐกิจ

กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมพลิกฟื้นปลูกป่าเศรษฐกิจ

Energy & Green
กฟผ.-มูลนิธิโครงการหลวง ต่อยอดความร่วมมือ เดินหน้าปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม พลิกฟื้นผืนป่าผ่านการสร้างป่าเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน (more…)
×