Monday, May 17Modern Manufacturing

Tag: ปัญหาอ้อยไฟไหม้

สอน. จับมือ ซีแพค ซื้อใบอ้อย ลดปัญหา PM 2.5

สอน. จับมือ ซีแพค ซื้อใบอ้อย ลดปัญหา PM 2.5

News & Economics
สอน. จับมือ ซีแพค รับซื้อใบและยอดอ้อย ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และ PM 2.5 พร้อมสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมายกว่า 17,000 ราย (more…)
โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้  เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวังเพิ่มยิลด์น้ำตาล สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ และช่วยลดอ้อยไฟไหม้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (more…)
รง.น้ำตาล เผย แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เริ่มคลี่คลาย อ้อยสดเข้าหีบเพิ่มขึ้น

รง.น้ำตาล เผย แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เริ่มคลี่คลาย อ้อยสดเข้าหีบเพิ่มขึ้น

News & Economics
โรงงานน้ำตาล เผยมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้รอบการหีบ 62/63 เริ่มเห็นผล หลังเร่งให้บริการรถตัดอ้อยแก่ชาวไร่คู่สัญญา พร้อมรับซื้อกาบใบอ้อยสดนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลหีบอ้อยผ่าน 75 วัน มีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบ 33.43 ล้านตัน หรือมีสัดส่วนคิดเป็น 50% เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันเดินหน้าส่งเสริมชาวไร่ปรับพื้นที่-รวมแปลงเพาะปลูก รับการใช้รถตัดจัดเก็บผลผลิต หวังช่วยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ในระยะยาว (more…)
×