Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: ผลผลิตอ้อย

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้  เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวังเพิ่มยิลด์น้ำตาล สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ และช่วยลดอ้อยไฟไหม้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (more…)
โรงงานน้ำตาล กำหนดแนวทางเพิ่มรายได้ชาวไร่อ้อย

โรงงานน้ำตาล กำหนดแนวทางเพิ่มรายได้ชาวไร่อ้อย

News & Economics
โรงงานน้ำตาลทราย กำหนดแนวทางการจัดเก็บผลผลิตอ้อยสอดคล้องกับกำลังการผลิตของแต่ละโรง เชื่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือจะช่วยลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ปีนี้ได้ดี (more…)