fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

Tag: พลังงานน้ำ

สรุป COD ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน VSPP-SPP AEDP แค่เอื้อม

สรุป COD ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน VSPP-SPP AEDP แค่เอื้อม

Energy & Green
การพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทยเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไว้ให้ลูกหลานกลายเป็นธุรกิจที่ตกอยู่ภายใต้เกมส์การเงินที่อาศัยเกมส์การเมืองเป็นที่พึ่งพิง มีการคาดการณ์และประเมินสภาวะสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าในตลาดหุ้น หากภาครัฐยืนแถวตรงมองประโยชน์ประเทศชาติแล้วละก็ ใครชาติไหนจะเล่นเกมส์อย่างไร ลูกหลานไทยก็จะยังมีพลังงานสะอาดไว้ใช้ (more…)
พลังงาน… พลังงาน… พลังงาน

พลังงาน… พลังงาน… พลังงาน

Energy & Green
“น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องปิดไฟ...” คุณจำนงค์ เป็นสุข หรือ สรวง สันติ ได้แต่งเพลงลูกทุ่งประชดปัญหาพลังงานเอาไว้ เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา น้ำมันเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งจากอีกหลายรูปแบบของพลังงานที่มนุษย์เรานำมาใช้ ประเทศยิ่งพัฒนา ความต้องการใช้พลังงานก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สังคมที่ขาดการพัฒนาจะถูกกลืนโดยสังคมที่พัฒนามากกว่าในที่สุด (more…)