Friday, October 22Modern Manufacturing
×

Tag: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ฟื้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ฟื้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

News & Economics
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564 ฟื้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เอกชนจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม คุมราคาน้ำมัน ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  (more…)
บอร์ดบีโอไอ ชู 3 มาตรการพิเศษกระตุ้นทุกกลุ่มลงทุน

บอร์ดบีโอไอ ชู 3 มาตรการพิเศษกระตุ้นทุกกลุ่มลงทุน

News & Economics
บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียว 3 มาตรการพิเศษ เร่งให้เกิดการลงทุน ทั้งโครงการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี (SMEs) และการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมเปิดประเภทใหม่ ให้ส่งเสริมรถรางไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวและบ้านผู้มีรายได้น้อย และอนุมัติให้การส่งเสริมกิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ มูลค่าลงทุนกว่า 7,900 ล้านบาท (more…)
สสว.ขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2563 เสริมแกร่ง SME กว่า 380,000 ราย

สสว.ขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2563 เสริมแกร่ง SME กว่า 380,000 ราย

News & Economics
สสว. เผยสถานการณ์ SME ปี 2562 GDP SME ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวม 7.41 ล้านล้านบาท คาดการณ์ปี 2563 GDP SME เติบโต 3.0-3.5 ปัจจัยบวกมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจ e-Commerce ขณะที่รัฐบาลเตรียมงบประมาณ 2,686 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ SME ทั่วประเทศ คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 380,000 ราย (more…)
×