Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: มาตรฐานสุรา

บอร์ด สมอ. เด้งกลับมาตรฐานสุรา หวั่นผู้บริโภคตายผ่อนส่ง

บอร์ด สมอ. เด้งกลับมาตรฐานสุรา หวั่นผู้บริโภคตายผ่อนส่ง

News & Economics
บอร์ด สมอ. เด้งกลับมาตรฐานสุรา จี้ กว. ทบทวนเกณฑ์สารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งแอลดีไฮด์ และเมทิลแอลกอฮอล์ รวมถึงซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เติมเข้าไป ที่เพิ่มขึ้นกว่ามาตรฐานเดิมกว่า 2 เท่า หากได้รับในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (more…)
×