Thursday, March 21MM Thailand

Tag: มูลค่า

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์  (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Industrial Economics
ซิสโก้ และ บ. เอ.ที. เคียร์เน่ (A.T. Kearney) เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์(หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) ในทศวรรษหน้าจากการปรับใช้เทคโนโลยียุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution หรือ 4IR)  (more…)
10 อันดับสินค้าส่งออกยอดนิยมของไทยปี 2561

10 อันดับสินค้าส่งออกยอดนิยมของไทยปี 2561

News
กระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลสินค้าส่งออกจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย 10 อันดับสินค้าส่งออกยอดนิยมมีดังนี้ (more…)
ตลาดเครื่องมือกลงานโลหะโต 12,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022

ตลาดเครื่องมือกลงานโลหะโต 12,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022

News
WiseGuyReports.com นำเสนอรายงาน "Global Conventional Metal Forming Machine Tools Market 2018-2022" หรือ ตลาดเครื่องมือกลสำหรับการขึ้นรูปโลหะระหว่างปี 2018-2022 ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรง Technavio คาดการณ์ตลาดเครื่องมือกลจะมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2018-2022 โดยรวบรวมข้อมูลจากสามกลุ่มหลักซึ่งแบ่งตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ อเมริกา APAC และ EMEA ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนถือเป็นความท้าทายของตลาด ในขณะที่การพัฒนา Smart Tool Holder หรืออุปกรณ์จับเครื่องมือกลอัจฉริยะเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น ที่มา: Digitaljournal.com