fbpx
Tuesday, October 27Modern Manufacturing

Tag: ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

กฟน.นำร่อง ติดตั้ง Smart Meter นิคมฯบางปู

กฟน.นำร่อง ติดตั้ง Smart Meter นิคมฯบางปู

Energy & Green
กฟน.นำร่อง ติดตั้ง Smart Meter จำนวน 300 เครื่อง ในพื้นที่ เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รองรับระบบ Smart Metro Grid ยกระดับบริการด้านไฟฟ้าเมืองมหานคร (more…)
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

System
ในช่วงปลายศตวรรตที่ 19 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ทดแทนระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการผลิต ไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralize Power Generation) ซึ่งมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานดั้งเดิม (Conventional Energy) ในการผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ทั้งโครงข่าย ไปเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการผลิตแบบกระจาย (Distributed Power Generation) ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ที่ใช้พลังงานดั้งเดิมและพลังงานทดแทน (Conventional and Renewable Energy) กระจายอยู่ทั่วโครงข่ายพร้อมทั้งจ่ายไฟฟ้าในทุกระดับของโครงข่าย (more…)