Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: ราคาดีเซลบี 7

กบง. สั่งปรับสเปค บี 7 ชนิดเดียว  คุมค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

กบง. สั่งปรับสเปค บี 7 ชนิดเดียว คุมค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

Energy & Green
กบง. สั่งปรับสเปคน้ำมันดีเซลเหลือบี 7 ชนิดเดียว  ดูแลค่าการตลาด ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 (more…)
กบง. ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท

กบง. ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท

Energy & Green
กบง. ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมัน ลดราคาดีเซลบี 7 ลง 1 บาท ปรับสเปคน้ำมันดีเซลเป็นบี 6 ดูแลค่าการตลาด และใช้กองทุนน้ำมันฯ ดูแลประชาชน (more…)
×