Monday, March 25MM Thailand

Tag: รายงาน

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์  (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

อุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยมีแนวโน้มเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ (หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Industrial Economics
ซิสโก้ และ บ. เอ.ที. เคียร์เน่ (A.T. Kearney) เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์(หรือ 1.6 ล้านล้านบาท) ในทศวรรษหน้าจากการปรับใช้เทคโนโลยียุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution หรือ 4IR)  (more…)
เกาะติด 7 เทรนด์ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 2019

เกาะติด 7 เทรนด์ การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 2019

Hilight, Industrial Economics
สัญญาณหมดเวลาปี 2018 ขยับเข้ามาใกล้ ปี 2019 ที่กำลังมาถึงถือเป็นปีแห่งความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นในหลากหลายมิติสำหรับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในตลาดอุตสาหกรรม การเตรียมพร้อมและเปิดรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะเป็นกุญแจสำหรับการแข่งขันภายใต้โลกอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง เทรนด์ของดิจิทัลยังคงมีส่วนสำคัญในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปี 2019 ซึ่งยึดโยงกับ Industry 4.0 ที่เป็นมากกว่าเทรนด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อภาพรวมของเครือข่ายและอุปกรณ์อัจฉริยะในปัจจุบันที่เข้ามามีส่วนธุรกิจและชีวิตประจำวันอย่างหลากหลาย ในขวบปีที่กำลังมาถึงความเข้มข้นของการแข่งขันที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ SEA ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งส่วนห
อุตสาหกรรมเมืองน้ำชาต้องการแรงงานไฮเทค 1 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

อุตสาหกรรมเมืองน้ำชาต้องการแรงงานไฮเทค 1 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030

News
Trade Union Congress หรือ TUC แห่งสหราชอาณาจักรนำเสนอรายงาน "All Tomorrow’s Jobs: How robotics and new technology can create better work" แสดงให้เห็นความต้องการด้านแรงงานด้านอุตสาหกรรมและอาชีพไฮเทคต่าง ๆ กว่า 1 ล้านตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2030 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลักดันนโยบายของภาครัฐลดการปล่อยคาร์บอนลง 57% หากเปรียบเทียบกับระดับปริมาณการปล่อยคาร์บอนในปี 1990 TUC เชื่อว่าอุตสาหกรรมยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวจะเป็นหนทางสู่การจ้างงานในอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นเหล่านี้ รวมถึงการเพิ่ม Productivity จากการใช้งาน AI ที่จะทำให้การจ้างงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานจากปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ การใช้งานกองทุน Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจ้างงานอุตสาหกรรมการผลิต สร้างระบบเศรษฐกิจในท้องที่เพื่อผลักดันการจ้างงานและการเติบโตเศ
ตลาดเครื่องมือกลงานโลหะโต 12,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022

ตลาดเครื่องมือกลงานโลหะโต 12,000 ล้านดอลลาร์ ในปี 2022

News
WiseGuyReports.com นำเสนอรายงาน "Global Conventional Metal Forming Machine Tools Market 2018-2022" หรือ ตลาดเครื่องมือกลสำหรับการขึ้นรูปโลหะระหว่างปี 2018-2022 ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแรง Technavio คาดการณ์ตลาดเครื่องมือกลจะมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2018-2022 โดยรวบรวมข้อมูลจากสามกลุ่มหลักซึ่งแบ่งตามภูมิศาสตร์ ได้แก่ อเมริกา APAC และ EMEA ราคาวัตถุดิบที่ผันผวนถือเป็นความท้าทายของตลาด ในขณะที่การพัฒนา Smart Tool Holder หรืออุปกรณ์จับเครื่องมือกลอัจฉริยะเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น ที่มา: Digitaljournal.com