Friday, March 22MM Thailand

Tag: วิจัยและพัฒนา

โลกไปไกลแบตเตอรี่ Lithium-Ion ผลิตด้วย 3D Printing ได้แล้ว

โลกไปไกลแบตเตอรี่ Lithium-Ion ผลิตด้วย 3D Printing ได้แล้ว

Hilight, News
การผลิตแบตเตอรี่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน! ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้สามารถผลิตแบตเตอรี่ต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบอีกต่อไปเปิดโอกาสสำหรับการพัฒนารูปทรงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (more…)
MXene วัตถุดิบสำหรับสายอากาศล่องหน

MXene วัตถุดิบสำหรับสายอากาศล่องหน

News
นักวิจัยจาก Drexel University ค้นพบวิธีฉีดพ่นสายอากาศล่องหนที่บางมาก มีโครงสร้างเป็นลักษณะ 2 มิติ สร้างขึ้นจากวัตถุดิบโลหะที่เรียกว่า MXene ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสัญญาที่ดีไม่แตกต่างกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราท์เตอร์ไร้สาย และ Transducer ที่เคลื่อนย้ายได้ (more…)
Laser Sintering เพิ่มความสามารถในการพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

Laser Sintering เพิ่มความสามารถในการพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

News
ทีมนักวิจัยจาก Soonchunyhang University ในประเทศเกาหลีใต้ค้นพบวิธีการใช้ Laser Sintering เพื่อพิมพ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงบนพื้นผิววัตถุที่หลากหลายมากขึ้น เช่น แก้ว ฟิล์มพลาสติก และกระดาษ (more…)
3D Printing ผลิตดวงตาจำลองได้แล้ว

3D Printing ผลิตดวงตาจำลองได้แล้ว

Hilight, Machine
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Minnesota ประสบความสำเร็จในการผลิตลูกตาต้นแบบที่มีความสามารถในการรับแสงแล้ว การพิมพ์ดวงตาชีวภาพนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู็มีปัญหาทางด้านสายตามีโอกาสในการมองเห็นอีกครั้ง โดยดวงตาต้นแบบนี้มีลักษณะเป็นเหมือนลูกบอลครึ่งซีกที่มีการพิมพ์แผงวงจรไว้บนพื้นผิวด้วยหมึกอนุภาคเงิน  รวมถึงวัสดุโฟลีเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อพิมพ์ตัวนำแสงที่สามารถเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้ถึง 25% (more…)
ครั้งแรกในโลกกับการพิมพ์เซรามิกแบบ 4 มิติ

ครั้งแรกในโลกกับการพิมพ์เซรามิกแบบ 4 มิติ

Hilight, News
City University (CityU) ในฮ่องกงได้พัฒนาเครื่องพิมพ์เซรามิก 4 มิติ สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลก ชิ้นส่วนที่ได้มีทั้งความแข็งแรงเชิงกลและมีรูปร่างที่ซับซ้อน (more…)
Microbrewery ปกป้องมนุษย์จากรังสี!

Microbrewery ปกป้องมนุษย์จากรังสี!

Technology
เมื่อการทำงานในพื้นที่เสี่ยงกับรังสีเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ถึงความปลอดภัย นักวิจัยจึงได้ค้นหาหนทางใหม่และหนึ่งในนั้น คือ อุปกรณ์สวมใส่ Microbrewery ที่สามารถช่วยรับมือปัญหาดังกล่าวได้ (more…)
Interactive Machine Learning เพื่อการออกแบบ Aerodynamic ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Interactive Machine Learning เพื่อการออกแบบ Aerodynamic ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Technology
ในการทดสอบคุณสมบัติทาง Aerodynamic สำหรับรูปร่างของงยานยนต์ เครื่องบิน หรือวัตถุอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาใหม่ มักจะใช้โมเดลของการไหลผ่านของกระแสอากาศรอบวัตถุด้วยการคำนวณสมการที่ยุ่งยากซับซ้อนของคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นวันในการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ใช้เวลาหลักวินาทีเท่านั้น (more…)
ReLeaSE ระบบ AI ที่สามารถออกแบบยาได้ด้วยตัวเอง

ReLeaSE ระบบ AI ที่สามารถออกแบบยาได้ด้วยตัวเอง

Technology
ระบบ Reinforcement Learning for Structural Evolution หรือ ReLeaSE เป็นทั้ง Algorithm และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการรวมกันระหว่าง Neural Network หรือโครงข่ายประสาทเทียมที่เปรียบได้กับการรวมศักยภาพครูและนักเรียนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ยาชนิดใหม่ (more…)
ระบบตรวจสอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์แยกวัตถุไม่ได้?

ระบบตรวจสอบภาพด้วยคอมพิวเตอร์แยกวัตถุไม่ได้?

System
การตรวจสอบชิ้นส่วนด้วยกล้องตรวจจับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของชิ้นส่วน ซึ่งสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการทำงานต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ แต่รู้หรือไม่ว่า Algorithm ที่ใช้นั้นมีจุดบอดในการตรวจจับตั้งแต่สองวัตถุขึ้นไปในหนึ่งภาพสำหรับความเหมือนหรือแตกต่าง (more…)
เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

เอนไซม์ Glucosidase ช่วยเร่งกระบวนการ Biofuel ไวขึ้น 30 เท่า

Energy
นักวิจัยจาก Imperial College London ภาควิชา Chemical Engineering ได้ดัดแปลงเอนไซม์ Glucosidase เพื่อช่วยในการสลาย Carbohydrate ที่ซับซ้อนใน Biomass เช่น Cellulose จากเซลล์พืชให้กลายเป็น่วนประกอบพื้นฐานอย่าง Glucose ซึ่ง Glucose สามารถใช้ในการหมัก Ethanol ได้ (more…)