Saturday, June 25Modern Manufacturing
×

Tag: สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน”

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน”

Energy & Green
กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาว (more…)
×