Saturday, December 2Modern Manufacturing
×

Tag: สนพ.

พลังงาน ขอความร่วมมือผู้ค้าควบคุมค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 

พลังงาน ขอความร่วมมือผู้ค้าควบคุมค่าการตลาดน้ำมันเบนซิน 

Energy & Green
กระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือผู้ค้าทุกรายควบคุมค่าการตลาดน้ำมันเบนซินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำมัน หากไม่ได้รับความร่วมมือ จะประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการใช้มาตรการด้านกฎหมายในการควบคุมค่าการตลาด (more…)
สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

Energy & Green
สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้ม ลดลง หลังจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลงจากสัปดาห์ก่อน (more…)
สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง

สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง

News & Economics
สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง เหตุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และกลุ่มโอเปกพลัสลดกำลังผลิตลง (more…)
สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบยังผันผวน จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบยังผันผวน จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก

Energy & Green
สนพ. เผย ราคาน้ำมันดิบยังผันผวน จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แนะจับตาสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ รวมทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน มีผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันมากขึ้น  (more…)
สนพ. เผย 4 เดือนปีนี้ ยอดใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สนพ. เผย 4 เดือนปีนี้ ยอดใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Energy & Green
สนพ.เผย 4 เดือนแรกของปี 2566 ยอดใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงมีการผ่อนคลายที่มากขึ้น  (more…)
สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มลดลง 

สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มลดลง 

Energy & Green
สนพ. ชี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มลดลง โดยราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 อยู่ที่  32.74 บาทต่อลิตร  ลดลง 0.69 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน (more…)
พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

พลังงาน แจงมีกรอบปฏิบัติในการดูแลค่าการตลาดต่อเนื่อง

Energy & Green
สกนช. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติดูแลค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (more…)
สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Energy & Green
สนพ. เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม 2566 อยู่ที่ 35.69 บาท ต่อลิตร เพิ่มขึ้น 1.29 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน (more…)
×