fbpx
Friday, December 4Modern Manufacturing

Tag: สหกรณ์

สสว. ปั้นสหกรณ์  100 แห่ง สู่ยุค 4.0

สสว. ปั้นสหกรณ์ 100 แห่ง สู่ยุค 4.0

News & Economics
สสว. หนุนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ตั้งเป้า ปั้นสหกรณ์ 100 แห่ง นำเทคโนโลยียกระดับธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อราย พร้อมเป็นต้นแบบพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศ (more…)