fbpx
Tuesday, May 26Modern Manufacturing

Tag: สัญญาณ

MXene วัตถุดิบสำหรับสายอากาศล่องหน

MXene วัตถุดิบสำหรับสายอากาศล่องหน

News
นักวิจัยจาก Drexel University ค้นพบวิธีฉีดพ่นสายอากาศล่องหนที่บางมาก มีโครงสร้างเป็นลักษณะ 2 มิติ สร้างขึ้นจากวัตถุดิบโลหะที่เรียกว่า MXene ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสัญญาที่ดีไม่แตกต่างกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราท์เตอร์ไร้สาย และ Transducer ที่เคลื่อนย้ายได้ (more…)
ไฮบริดแผงวงจรไฟฟ้า-สายอากาศ สู่ระบบ MIMO

ไฮบริดแผงวงจรไฟฟ้า-สายอากาศ สู่ระบบ MIMO

Technology
อุปกรณ์ชนิดใหม่ที่เป็นลูกผสมของสายอากาศที่มีวงจรไฟฟ้า พัฒนาโดยวิศวกรไฟฟ้าจาก Georgia Institute of Technology โดยนำเอาตัวส่งและรับสัญญาณหลากหลายรูปแบบมาไว้ในชิพ IC หรือบรรจุไว้เป็นแพ็คเกจเดียวกัน  การรวบรวมฟังก์ชันหลากหลายเอาไว้ด้วยกันนี้ทำให้เกิดระบบ Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) ที่สามารถเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลและเความหลากหลายของการจับสัญญาณ ชิพดังกล่าวใช้วัสดุทั่วไปและใช้เทคโนโลยี Integrated Circuit Technology ทำให้ไม่ต้องการกรรมวิธีพิเศษในการผลิตใดๆ (more…)