Friday, October 22Modern Manufacturing
×

Tag: สัมมนาออนไลน์

อัพเดทเทรนด์และโอกาสการแข่งขันยุค 4.0 ไปกับงาน ‘EEC Automation Park Collaboration Announcement 2021’

อัพเดทเทรนด์และโอกาสการแข่งขันยุค 4.0 ไปกับงาน ‘EEC Automation Park Collaboration Announcement 2021’

Events
EEC Automation Park ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร หรือ EEC-NET ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษา พลาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมการผลิต มาร่วมกันอัพเดทข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรเครือข่าย รวมถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากร ผ่านงานEEC Automation Park Collaboration Announcement 2021 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom (more…)
สัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

สัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

Events
ขอเชิญร่วมสัมมนาและระดมความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย (more…)
ฟรี สัมมนาออนไลน์ “การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ”

ฟรี สัมมนาออนไลน์ “การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ”

Events
สัมมนาออนไลน์ ฟรี "การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. (GMT +7) ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนโลหะสำเร็จรูป สิ่งที่ผู้ผลิตในปัจจุบันต้องการคือกระบวนการที่มีความแม่นยำ และข้อมูลการวัดค่าสุดท้าย เพื่อรับประกันว่าทุก ๆ อย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด มาทำความรู้จักกับกระบวนการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพของงานหล่อโลหะ ลดเศษวัสดุและประหยัดต้นทุน Highlight Topic: ระบุและแก้ไขความท้าทายเรื่องคุณภาพทั่ว ๆ ไปภายในกระบวนการหล่อโลหะทั้งกระบวนการใช้ตัวแปรการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดจำนวนเศษวัสดุภาพรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีไว้รองรับการวัดและการตรวจสอบ งานนี้เหมาะกับใคร ผู้จัดการ/วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายออกแบบผู้จัดการ/วิศวกรรมควบคุมคุณภ
CBM Day Seminar Online 2021

CBM Day Seminar Online 2021

Events
ขอเชิญเข้าร่วมงาน CBM Day Seminar Online 2021 งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเครื่องจักรครั้งที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ (more…)
MES สู่ IIOT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI

MES สู่ IIOT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI

Events
ขอเชิญเข้าร่วม Webinar: MES สู่ IIOT Platform เพื่อคาดการณ์และแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ด้วย AI ภายใต้โครงการพัฒนาระบมอัตโนมัติ / สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ปีงบประมาณ 2564 (more…)
×