Thursday, March 21MM Thailand

Tag: สายไฟ

ไฟสำหรับฉลองเทศกาลคริสมาสต์ผลิตอย่างไร?

ไฟสำหรับฉลองเทศกาลคริสมาสต์ผลิตอย่างไร?

News, Video
ดวงไฟสำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่เป็นสิ่งที่เห็นและพบเจอกันได้ทุกปี ไฟสีสันหลากสีที่มาพร้อมกับราคาที่หลากหลายจับจองหาซื้อได้ตั้งแต่ตลาดนัด บ้านหม้อไปจนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แล้วสายไฟหลากสีแห่งการเฉลิมฉลองเขาทำกันอย่างไรล่ะ? https://www.youtube.com/watch?v=qIix4BCbXoY กรรมวิธีในการผลิตสายไฟหลากสีสำหรับเทศกาลนั้นมีหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในวิธีการที่ Taizhou Haorun Machinery Co. เลือกใช้คือเครื่องจักรที่ทำงานผลิตสายไฟอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ สายไฟจะถูกนำเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อตัดและกำหนดรูปร่าง จากนั้นสายไฟจะถูกปอกและจุ่มลงในฟลักซ์ หลอกไฟ LED จะถูกลำเลียงเพื่อทดสอบประจุ โลหะที่ปลาย LED จะถูกตัดออกและแปลงรูป จากนั้นจึงนำส่วนโลหะจุ่มลงฟลักซ์เช่นเดียวกับสายไฟ สายไฟกับหลอด LED จะถูกเชื่อมบัดกรีเข้าด้วยกัน เครื่องจักรจะทำการทดสอบหลอดไฟแต่ละหลอดอีกครั้