Wednesday, April 24MM Thailand

Tag: สิทธิบัตร

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล! Elon Musk เริ่มปล่อยสิทธิบัตร TESLA แล้ว

ไปด้วยกัน ไปได้ไกล! Elon Musk เริ่มปล่อยสิทธิบัตร TESLA แล้ว

News
"All Our Patents Are Belong To You" ชื่อ Blog ที่ Elon Musk CEO หนุ่มแห่ง TESLA ผู้ผลิต EV ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2014 ได้กลายเป็นจริงแล้วในวันนี้ โดยเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบอย่างสาหัสแล้วทั่วโลกในปัจจุบัน อาทิ Polar Vortex ในสหรัฐอเมริกา หรือปัญหาฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5 ในบ้านเรา (more…)
Amazon กับสิทธิบัตร Drone สำหรับเติมพลังงาน

Amazon กับสิทธิบัตร Drone สำหรับเติมพลังงาน

News
Amazon จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีสำหรับใช้งาน Drone เพื่อเติมพลังงานให้กับ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทุกรูปแบบยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก จักรยาน ฯลฯ ในสิทธิบัตรดังกล่าวระบุถึงส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมี่ 3 ส่วน ได้แก่ ยานพาหนะ เซิฟเวอร์ และ UAV (อากาศยานไร้คนขับ) ซึ่งในระบบสามารถมียานพาหนะ UAV และเซิฟเวอร์ได้มากกว่า 1 ตัว โดย UAV มีระยะทำการอยู่ที่ประมาณ 34.2 ไมล์ ภายใต้เพดานบิน 1.86 ไมล์ มีน้ำหนักน้อยกว่า 45 กิโลกรัม มาพร้อมกับระบบป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง แหล่งพลังงานสามารถบรรจุรูปแบบพลังงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก สารเคมี หรือพลังงานเชิงกล (more…)