Saturday, June 25Modern Manufacturing
×

Tag: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน”

กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน”

Energy & Green
กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถส่งจ่ายไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะยาว (more…)
FTI Poll ระบุ รัฐควรเร่งรัดจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอ

FTI Poll ระบุ รัฐควรเร่งรัดจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้เพียงพอ

News & Economics
ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ FTI Poll เรื่อง ความเห็นต่อการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 และการฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  (more…)
×