Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 กำไร 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 กำไร 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Energy & Green
ปตท.สผ. เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลก  (more…)
“สนธิรัตน์” จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ เมษายนนี้

“สนธิรัตน์” จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ เมษายนนี้

Energy & Green
“สนธิรัตน์” ตรวจเยี่ยมแหล่งเอราวัณ จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ พื้นที่อ่าวไทย เมษายนนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศจากเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (more…)

“สนธิรัตน์” จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ เมษายนนี้

Energy & Green
“สนธิรัตน์” ตรวจเยี่ยมแหล่งเอราวัณ จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ พื้นที่อ่าวไทย เมษายนนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศจากเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (more…)
×