Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

Tag: อุปกรณ์เตือนภัยก๊าซพิษ

เซนเซอร์อุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่สามารถตรวจจับก๊าซและแจ้งเตือนเป็นรูปภาพได้

เซนเซอร์อุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่สามารถตรวจจับก๊าซและแจ้งเตือนเป็นรูปภาพได้

Technology
อุบัติเหตุจากก๊าซ เช่น การรั่วไหลของก๊าซพิษในโรงงานอุตสาหกรรม การรั่วไหลของคาร์บอนมอนออกไซด์จากบอยเลอร์ หรือก๊าซที่เกิดจากการทำความสำอาดล้วนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและเกิดการบาดเจ็บได้ การพัฒนาเซนเซอร์เพื่อตรวจจับก๊าซพิษหรือชีวเคมีที่มีอันตรายได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันเหตุร้าย การติดตามสภาพแวดล้อม ไปจนถึงการใช้งานในกองทัพ โดยล่าสุดนักวิจัยจาก POSTECH ได้พัฒนาเซนเซอร์โฮโลแกรมขนาดเล็กที่สามรถสวมใส่ได้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อตรวจจับก๊าซพิษได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมานั้นยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย (more…)
นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

Technology
นักวิจัย สกว. พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ ‘นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ’ เพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิต เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงก๊าซพิษ รวมถึงแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ฟาร์ม และอื่นๆ (more…)
×