Friday, March 22MM Thailand

Tag: เมียนมา

WP ลุย ธุรกิจเทรดดิ้งพลังงาน สิงคโปร์

WP ลุย ธุรกิจเทรดดิ้งพลังงาน สิงคโปร์

News
WP เล็ง ธุรกิจเทรดดิ้งด้านพลังงานในสิงคโปร์ และ เมียนมา และขยายคลัง LPG ในประเทศเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้า วางแผนลดรายได้ธุรกิจ LPG เหลือ 80 % พร้อมเพิ่มธุรกิจใหม่เสริมช่วง 3-5 ปี (more…)
เมียนมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงาน

เมียนมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงาน

News
ประเทศเมียนมามีมติให้ขึ้นค่าแรงรายวันเป็น 3.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,800 จ๊าด หรือชั่วโมงละ 600 จ๊าด จากเดิม 3,600 จ๊าด ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีผบังคับใช้กับบริษัทที่มีแรงงานเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 คน ซึ่งนักธุรกิจและนักลงทุนมองว่าเป็นการบังคับให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางภายในประเทศปิดตัวลงกลายๆ ในขณะที่แรงงานต้องการให้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 5,600 จ๊าด เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อนโยบายการปรับเพิ่มรายได้ขั้นต่ำล่าสุดนี้ (more…)