Saturday, June 15Modern Manufacturing
×

Tag: แท๊กซี่อากาศ

Joby Aviation โชว์ทดสอบการบินแท๊กซี่อากาศสำเร็จในนิวยอร์ก

Joby Aviation โชว์ทดสอบการบินแท๊กซี่อากาศสำเร็จในนิวยอร์ก

Investment
Joby Aviation บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ evTOL สำหรับการให้บริการเชิงพาณิชย์พึ่งประสบความสำเร็จในการขึ้นบินโชว์ภายในเมืองนิวยอร์ก (more…)
×