Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: โครงข่ายอัจฉริยะ

AIS 5G ผนึก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย พร้อมพันธมิตร เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์-ยาวาต้า โชว์ศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะสู่ Smart Factory ใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ เดินหน้าเป้าหมาย 5G Industrial Solutions ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

AIS 5G ผนึก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย พร้อมพันธมิตร เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์-ยาวาต้า โชว์ศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะสู่ Smart Factory ใช้งานได้จริงแล้ววันนี้ เดินหน้าเป้าหมาย 5G Industrial Solutions ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

Hilight, Technology
17 ธันวาคม 2564 หลังจากที่ AIS 5G Business ได้เปิดตัวบริการและโซลูชั่นที่พร้อมให้บริการและเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานภาคการผลิต ด้วยการจับมือกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อผลักดันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีให้มีส่วนสำคัญต่อการเสริมขีดความสามารถในทุกกระบวนการทำงาน ล่าสุดได้จับมือกับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ร่วมกันส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยการพัฒนาโซลูชั่นบนเครือข่ายและแพลตฟอร์ม 5G ปลดล็อคขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (more…)
Optical Transport Network: Premium Private Line เมื่อโลกแห่งอนาคตอยู่บนคลาวด์ โครงข่ายอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Optical Transport Network: Premium Private Line เมื่อโลกแห่งอนาคตอยู่บนคลาวด์ โครงข่ายอัจฉริยะจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Technology
การมาถึงของยุคดิจิทัล รวมถึง 5G, AI และ Cloud ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อก้าวไปข้างหน้าในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (more…)
×