Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: โปรตีนสังเคราะห์

Esco Aster ได้รับใบอนุญาตผลิตและขายเนื้อสังเคราะห์เชิงพาณิชย์ที่แรกในโลกจากประเทศสิงคโปร์

Esco Aster ได้รับใบอนุญาตผลิตและขายเนื้อสังเคราะห์เชิงพาณิชย์ที่แรกในโลกจากประเทศสิงคโปร์

News
Esco Aster ผู้ผลิตเนื้อสังเคราะห์รายแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติจากภาครัฐให้สามารถผลิตและขายเนื้อสังเคราะห์เชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย Singapore Food Agency (SFA) เป็นผู้อนุมัติ (more…)
×