Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: โรงงานน้ำตาล

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้  เน้นรับอ้อยสด สะอาดเข้าหีบ หวังเพิ่มยิลด์น้ำตาล สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ และช่วยลดอ้อยไฟไหม้แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (more…)
โรงงานน้ำตาล เตือน ชาวไร่หยุดลักไก่ตัดอ้อยมีกากใบเข้าหีบ

โรงงานน้ำตาล เตือน ชาวไร่หยุดลักไก่ตัดอ้อยมีกากใบเข้าหีบ

News & Economics
โรงงานน้ำตาล วอนชาวไร่ หยุดลักไก่ตัดอ้อยติดกากใบหวังเพิ่มน้ำหนัก เตรียมทำหนังสือแจ้ง สอน. ย้ำหากพบผลผลิตเข้าข่ายอาจไม่รับอ้อยเข้าหีบ หวังรักษาผลประโยชน์จากการเพาะปลูกอ้อยให้แก่ชาวไร่ที่ดี (more…)
โรงงานขอเลื่อนเปิดรับผลผลิตอ้อยปี 2563/64

โรงงานขอเลื่อนเปิดรับผลผลิตอ้อยปี 2563/64

News & Economics
โรงงานน้ำตาล ทำหนังสือยื่น กอน. ขอเลื่อนกำหนดการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 เป็นวันที่ 10 ธค. เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม พร้อมกางแผนแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ หวังลดให้เหลือไม่เกิน 20% ตามนโยบายภาครัฐ  (more…)
รง.น้ำตาล แนะนำใบอ้อยผลิตไฟ แก้ปัญหาเผาอ้อย

รง.น้ำตาล แนะนำใบอ้อยผลิตไฟ แก้ปัญหาเผาอ้อย

News & Economics
โรงงานน้ำตาลทราย หวั่นรัฐขีดเส้นรับผลผลิตอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 50% ต่อวัน ยากต่อการปฏิบัติ แนะรัฐออกมาตรการส่งเสริมนำใบอ้อยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เพิ่มรายได้ชาวไร่ และแก้ปัญหาเผาอ้อย (more…)
โรงงานน้ำตาล พร้อมถกทางออกค้านสร้างโรงงาน

โรงงานน้ำตาล พร้อมถกทางออกค้านสร้างโรงงาน

News & Economics
ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล พร้อมร่วมหารือกับ คปน. เพื่อหาทางออกร่วมกันในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ย้ำทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (more…)
สอน.ปล่อยกู้ ดบ.ต่ำซื้อรถตัดอ้อย แก้ปัญหาเผาอ้อย

สอน.ปล่อยกู้ ดบ.ต่ำซื้อรถตัดอ้อย แก้ปัญหาเผาอ้อย

News, News & Economics
สอน. จับมือ ธ.ก.ส. และโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ MOU โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร วงเงิน 6,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2565 (more…)
เตือน “เผาอ้อย” โทษหนัก จำคุก 7 ปี

เตือน “เผาอ้อย” โทษหนัก จำคุก 7 ปี

News, News & Economics
สอน. กำชับ สมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล งดเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล ลดปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง หากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท (more…)
รง.น้ำตาล หวั่นวิกฤตภัยแล้ง ฉุดผลผลิตอ้อยลดลง

รง.น้ำตาล หวั่นวิกฤตภัยแล้ง ฉุดผลผลิตอ้อยลดลง

News, News & Economics
โรงงานน้ำตาล หวั่น สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เตรียมหาแหล่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกอ้อย หลังจากมีความกังวล ภัยแล้งส่งผลต่อผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีถัดไป จะมีปริมาณลดลงกว่าปีนี้ (more…)