Wednesday, June 23Modern Manufacturing
×

Tag: EDL-Gen

EDL-Gen เปิดแผนผลักดัน สปป.ลาว ก้าวสู่ผู้นำพลังงานสะอาดอาเซียน

EDL-Gen เปิดแผนผลักดัน สปป.ลาว ก้าวสู่ผู้นำพลังงานสะอาดอาเซียน

Energy & Green
EDL-Gen โชว์ศักยภาพผลักดัน สปป.ลาว ก้าวสู่ผู้นำผลิตพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน เปิดกลยุทธ์ร่วมทุนเอกชนพัฒนาโครงการ IPP สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปี 2572 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์  (more…)
×