Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

Tag: ESG100

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

“บีซีพีจี” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Energy & Green
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 4 ปี (more…)
GPSC ขึ้นแท่น ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปี

GPSC ขึ้นแท่น ESG100 ต่อเนื่อง 4 ปี

News, News & Economics
GPSC โชว์ความสำเร็จ หนึ่งในหลักทรัพย์ยั่งยืน คว้า ESG100 ประจำปี 2562 ในกลุ่มทรัพยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ รักษาตำแหน่งดัชนียั่งยืน 4 ปีซ้อน ขึ้นชั้นเป็นบริษัทสร้างผลการดำเนินงานโดดเด่น ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล (more…)
×