fbpx
Thursday, February 25Modern Manufacturing

Tag: GC

GC ร่วมกับ GPSC  เปิดใช้ ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย

GC ร่วมกับ GPSC เปิดใช้ ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย

Energy & Green
GC ร่วมกับ  GPSC เปิดใช้งานระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นระบบการสำรองไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมแผนในการขยายผลไปสู่สถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมพลังงานของประเทศ (more…)
CEO GC ยึด 3 Steps สานต่อ ปิโตรเคมี

CEO GC ยึด 3 Steps สานต่อ ปิโตรเคมี

News & Economics
CEO GC  เดินหน้ากลยุทธ์ 3 Steps สานต่อโครงการปิโตรเคมี ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และนวัตกรรมด้าน Green มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน (more…)
GC เปิดตัว CEO และ President คนใหม่

GC เปิดตัว CEO และ President คนใหม่

News & Economics
บอร์ด GC มีมติแต่งตั้ง นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)และนายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ (President) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (more…)
GC ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 10,000 ลบ.

GC ออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 10,000 ลบ.

Energy & Green
GC ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ อายุหุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.20% 2.43% และ 2.75% ต่อปี ตามลำดับ โดยออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 กันยายน 2562 (more…)
GC จับมือ ALPLA ตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแห่งแรกของไทย

GC จับมือ ALPLA ตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลแห่งแรกของไทย

News & Economics
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCชูแนวคิดGC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรแอลพลา (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลกปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตั้งบริษัทร่วมทุนบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited)ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง (more…)
GC จับมือ พันธมิตร วางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

GC จับมือ พันธมิตร วางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

News & Economics
GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC (more…)
GC ขายหุ้นกู้ 10,000 ลบ. ดบ. ร้อยละ2.9

GC ขายหุ้นกู้ 10,000 ลบ. ดบ. ร้อยละ2.9

News & Economics
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (more…)
GC เลิกผลิตเม็ดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปี 66

GC เลิกผลิตเม็ดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปี 66

News, News & Economics
GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม เลิกผลิตเม็ดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ปี 66 คาดสรุปผลศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียน ไตรมาส 3 ปีนี้ (more…)