Saturday, April 20MM Thailand

Tag: Harvard

เซนเซอร์สวมใส่แบบอ่อนตัวรุ่นใหม่จาก Havard

เซนเซอร์สวมใส่แบบอ่อนตัวรุ่นใหม่จาก Havard

Technology
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard พัฒนาเซนเซอร์แบบสวมใส่ที่มีผิวสัมผัสนุ่มและปราศจากสารพิษซึ่งสามารถติดอยู่กับมือและตรวจวัดแรงกดที่เกิดขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวของนิ้วและมือได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปจต่อยอดใช้งานทางการแพทย์ Human-Computer Interface และ VR ได้ (more…)
HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

HAMR-E หุ่นยนต์จิ๋วเท้าหนึบเพื่อการตรวจสอบในส่วนที่เข้าถึงยาก

Automation
HAMR-E หุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว (Micro Robot) ที่สามารถเกาะติดพื้นผิวได้ทั้งแนวตั้ง เฉียง หรือพื้นที่ซึ่งมีความโค้ง เพื่อทำการตรวจสอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนไหว เช่น เครื่องยนต์เจ็ทหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนออกจากกัน (more…)