Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: IEAD

การไฟฟ้าเวียดนาม – IEAD ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานลม

การไฟฟ้าเวียดนาม – IEAD ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานลม

Energy & Green
การไฟฟ้าเวียดนามและ IEAD ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาด 600 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 (more…)
×