Tuesday, May 11Modern Manufacturing

Tag: Lean Talk

Lean Talk: ‘Mass Production’ ตกยุค

Lean Talk: ‘Mass Production’ ตกยุค

Hilight, Productivity
“ลูกค้าสามารถมีรถสีอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่มันเป็นสีดำ” คำกล่าวของ Henry Ford ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนวัตกรคนสำคัญเมื่อ 100 ปีก่อน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยการบุกเบิกแนวคิดระบบการผลิตที่ส่งผลให้ อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วย ‘Mass Production’ (more…)
Lean Talk: PDCA, โลก VUCA และ มาม่า

Lean Talk: PDCA, โลก VUCA และ มาม่า

Hilight, Productivity
“..โลกปัจจุบัน หมุนเร็วเกินกว่าต้องมาเสียเวลาทำ PDCA ทีละขั้น วางแผนกับความไม่แน่นอนในอนาคตสิ่งที่ต้องทำคือ แตกวงจรใหญ่ ให้เป็นวงจรชิ้นเล็กๆ หมุนให้เร็ว ใช้เวลากับ P-Plan ให้น้อยลงเหลือเป็นแค่ DCA ใกล้ชิดและทดสอบจริงกับลูกค้า จากนั้นสร้าง DCA วงใหม่..” (more…)
Lean Talk: การวางแผน ขั้นตอนสำคัญของ PDCA

Lean Talk: การวางแผน ขั้นตอนสำคัญของ PDCA

Productivity
“ถ้าผมมีเวลา 6 ชั่วโมงเพื่อตัดต้นไม้ ผมจะใช้ 4 ชั่วโมงแรกไปกับการลับขวานให้คม” คำกล่าวข้างต้นนี้ เป็นของอดีตประธานาธิบดี Abraham Lincoln ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มักจะได้รับการอ้างถึง ในการสื่อถึง ความสำคัญของการวางแผนเตรียมการ ก่อนการลงมือปฏิบัติ ในบทความนี้ ผมจะเชื่อมโยงเรื่องของวงจร PDCA ที่มีการวางแผนมาเป็นอันดับแรก พร้อมกับสื่อถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ ที่นำไปสู่การ บรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างเหมาะสมครับ (more…)
Lean Talk: การตั้งเป้าหมายต้นทุน และระบบ Lean

Lean Talk: การตั้งเป้าหมายต้นทุน และระบบ Lean

Productivity, Uncategorized
“เราจะคิดอยู่เสมอถึงวิธีต่างๆเพื่อการลดต้นทุน สำหรับพวกเราแล้ว ต้นทุนเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ลดลง มากกว่าแค่การคิดคำนวณ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือ เราจะสามารถลดต้นทุนได้หรือไม่” (more…)
Lean Talk: ผลิตภาพ และ มูลค่าเพิ่ม ในอุตสาหกรรมอาหาร

Lean Talk: ผลิตภาพ และ มูลค่าเพิ่ม ในอุตสาหกรรมอาหาร

Productivity
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปี 2562 ประเทศเราเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ในเอเชียรองจากจีน (more…)
Lean Talk: ระบบ Lean กับ Agility และ Resilience

Lean Talk: ระบบ Lean กับ Agility และ Resilience

Productivity
หลังโควิด-19 เราได้ยินคำว่า Agility หรือ Agile บ่อยครั้ง ในความหมายการปรับตัวองค์กรได้รวดเร็ว รวมถึงการล้มแล้วลุก Resilience ด้วย ในบทความนี้ผมจะขอนำเสนอ การยกระดับแนวคิด Lean ด้วยการเชื่อมโยงมุมคิดจากคำทั้งสองครับ (more…)
Lean Talk: คิดใหม่หลักการ Go and See

Lean Talk: คิดใหม่หลักการ Go and See

Productivity
“..มีการพูดกันมากเรื่อง `New Normal’ วิถึชิวิตแบบใหม่ และโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลง อะไรที่คุณคิดว่าควรจะปรับเปลี่ยน? อะไรที่ควรจะรักษาไว้? จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไร กับปรัชญาพื้นฐานของโตโยต้าคือ Genchi Genbutsu หรือ การไปดูของจริง ที่สถานที่จริง หรือไม่?” (more…)
Lean Talk: Go and See ปัจจัยสำคัญ วัฒนธรรม Lean

Lean Talk: Go and See ปัจจัยสำคัญ วัฒนธรรม Lean

Productivity
`เราปฏิบัติตามแนวคิด Genchi Genbutsu ไปที่ต้นตอหรือแหล่งกำเนิด เพื่อดูสภาพที่แท้จริง ค้นหาข้อเท็จจริง ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยความเห็นชอบร่วมกันของทีม และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด’ (more…)