Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: Made in Thailand

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

สินค้าปูนซีเมนต์ร่วมรับรอง Made in Thailand

News, News & Economics
ส.อ.ท. ให้การรับรองมาตรฐาน Made in Thailand สินค้าปูนซีเมนต์ เพิ่มโอกาสการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งซัพพลายเชน และ SMEs รองรับ Mega Project ที่กำลังจะเกิดขึ้นมูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาทในช่วงสองปีนี้  (more…)
คลัง จับมือ ส.อ.ท.ดัน มาตรฐาน MiT

คลัง จับมือ ส.อ.ท.ดัน มาตรฐาน MiT

News & Economics
คลัง จับมือ ส.อ.ท.ผลักดันการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎกระทรวง ให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คาดเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท (more…)
มิลล์คอน ปักธงลุยงานก่อสร้างโครงการรัฐ

มิลล์คอน ปักธงลุยงานก่อสร้างโครงการรัฐ

News & Economics
มิลล์คอน สตีล  พร้อมส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ หลังสภาอุตสาหกรรมฯขึ้นทะเบียนรับรอง MiT  ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  โดยคาดการณ์โครงการภาครัฐมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน (more…)
เอกชน เปิดแผน ฟื้นฟูหลังโควิด-19 มุ่งสนับสนุนสินค้าไทย

เอกชน เปิดแผน ฟื้นฟูหลังโควิด-19 มุ่งสนับสนุนสินค้าไทย

News & Economics
ส.อ.ท. เปิดแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19 มุ่งเน้นการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญ และอุตสาหกรรมดั้งเดิม 45 กลุ่ม 11 คลัสเตอร์ สนับสนุนการใช้สินค้าไทย (Made in Thailand) เน้นการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตตลอดซัพพลายเชน ลดการพึ่งพิงชิ้นส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรและอาหาร (more…)
×