fbpx
Sunday, May 31Modern Manufacturing

Tag: MitsubishiFA

Review: Mitsubishi MP1200 Wire-cut EDM

Review: Mitsubishi MP1200 Wire-cut EDM

Machine & Devices
MP1200 เครื่อง Wire-cut EDM จาก Mitsubishi Electric Automation เป็นเครื่อง Machining คุณภาพสูงที่มีความแม่นยำและความละเอียดในการทำงานสำหรับผู้ผลิตมือโปร (more…)
Review : MC works 64 (scada) คุมการผลิตระยะไกลแบบ Real-Time

Review : MC works 64 (scada) คุมการผลิตระยะไกลแบบ Real-Time

Machine & Devices
MCWorks64 จาก MitsubishiFA ระบบ SCADA จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติที่จะทำให้ทุกขั้นตอนในโรงงานเกิดความโปร่งใส ชัดเจน และส่งต่ออำนาจแห่งการบริหารจัดการที่สร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดี (more…)