Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: MRO

ZVerse เปิดตัวเทคโนโลยีแปลงภาพ 2D เป็น 3D สนับสนุนงาน MRO

ZVerse เปิดตัวเทคโนโลยีแปลงภาพ 2D เป็น 3D สนับสนุนงาน MRO

Technology
ZVerse Inc ประกาศเปิดตัวระบบแปลงภาพอัตโนมัติจากไฟล์วาดภาพทางเทคนิค 2 มิติเป็น CAD 3 มิติ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนไฟล์ 3 มิติในการผลิตยุคดิจิทัล รวมไปถึงการซ่อมแซม ซ่อมบำรุง และการโอเวอร์ฮอล (MRO) สำหรับการผลิตชิ้นส่วน (more…)
VPS-MICRO ซอฟท์แวร์จำลองการทดสอบคุณภาพชิ้นงาน

VPS-MICRO ซอฟท์แวร์จำลองการทดสอบคุณภาพชิ้นงาน

Technology
ซอฟท์แวร์ VPS-MICRO จาก Vextec ลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับการผลิตด้วย Additive Manufacturing  (AM) สำหรับโลหะ (more…)
×