Wednesday, November 29Modern Manufacturing
×

Tag: NECTEC

SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

SMC Open House 2023 ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

Events, News
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน: SMC Open house 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00-17:00 น. ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation - EECi: EECi) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (more…)
AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้งานจริง ตอกย้ำภารกิจ Sustainable Nation สร้างไทยยั่งยืน เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

AIS Business ติดปีกอุตสาหกรรมหลัก เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้งานจริง ตอกย้ำภารกิจ Sustainable Nation สร้างไทยยั่งยืน เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

News
AIS Business สร้างปรากฎการณ์สะเทือนภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการวิวัฒน์ครั้งใหม่ของ Intelligence Infrastructure เพิ่มขีดความโครงข่าย นวัตกรรม โซลูชัน และ Enterprise Platform สู่ 'การใช้งานจริง' ที่ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมแบบ Cross Industry Collaboration พร้อมยึดหัวหาด 3 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนการเติบโต GDP และระบบเศรษฐกิจประเทศ ตอกย้ำแนวคิดการเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ในใจองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างการเติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน พร้อมส่งเสริม Sustainable Nation หรือการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน (more…)
NECTEC-ACE 2023 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน แสดงศักยภาพแห่ง ‘ข้อมูล’ หนุนให้เกิดการ ‘แชร์และใช้’ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มมูลค่า สร้างความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไทย เพื่อคนไทย

NECTEC-ACE 2023 ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน แสดงศักยภาพแห่ง ‘ข้อมูล’ หนุนให้เกิดการ ‘แชร์และใช้’ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มมูลค่า สร้างความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีไทย เพื่อคนไทย

News
ภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ ข้อมูลนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามหรือปล่อยให้เกิดการสูญเปล่าได้ NECTEC จึงได้ผลักดันโอกาสและเผยแพร่ความรู้เพื่อการก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งยุคดิจิทัลและข้อมูลผ่านงาน NECTEC-ACE 2023 (more…)
<strong>‘วังจันทร์วัลเลย์’ พื้นที่ Sandbox สำหรับนวัตกรรมธุรกิจการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี AIS 5G Testbed</strong>

‘วังจันทร์วัลเลย์’ พื้นที่ Sandbox สำหรับนวัตกรรมธุรกิจการผลิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี AIS 5G Testbed

Hilight, Technology
โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) หรือวังจันทร์วัลเลย์ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ Sandbox สำหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีความพร้อมทั้งด้านนโยบายและระบบนิเวศน์ที่รองรับ เช่น AIS 5G Testbed ที่เอื้อต่อการใช้งานระบบอัตโนมัติทุกรูปแบบ พร้อมผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายไปควบคู่กับการสนับสนุนอื่น ๆ ในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับผู้ประกอบการไทย (more…)
IoT Hackathon 2022 ครั้งที่ 3 Gen R สุดยอดงานแข่งขันเพื่อบุคลากร 4.0 สำหรับ EEC เริ่มแล้ววันนี้!

IoT Hackathon 2022 ครั้งที่ 3 Gen R สุดยอดงานแข่งขันเพื่อบุคลากร 4.0 สำหรับ EEC เริ่มแล้ววันนี้!

Uncategorized
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. จัดการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 ครั้งที่ 3 Gen R (Data Analytics for ERP-Integrated Factory 4.0) ในโครงการ 'การพัฒนาทักษะด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเข้มข้นสำหรับการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา' อัปเกรดแรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่การแข่งขันของการผลิตยุค 4.0 ในพื้นที่ EEC (more…)
SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

SMC OPEN HOUSE : SMC driving Business Transformation towards Sustainable Manufacturing เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่โอกาสหลังวิกฤตของภาคอุตสาหกรรม

Events
ครั้งแรก ‼️ กับการเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi (more…)
NECTEC จับมือพันธมิตรระดมสมองหาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ในโครงการ IIoT

NECTEC จับมือพันธมิตรระดมสมองหาความร่วมมืออุตสาหกรรม และนำเสนอหลักสูตรด้าน Factory 4.0 ในโครงการ IIoT

News
NECTEC สานต่อนโยบาย EEC-HDC เพื่อยกระดับแรงงานจากภาคอาชีวศึกษาเพื่อก้าวเข้าไปเป็นแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตร IIoT สำหรับนักศึกษาอาชีวในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดภาคการศึกษาและผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดอนาคตอุตสาหกรรมไทยให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น (more…)
×