Monday, December 6Modern Manufacturing
×

Tag: SDOs

ส.อ.ท. นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐาน SDOs

ส.อ.ท. นำร่องผลักดัน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐาน SDOs

News & Economics
ส.อ.ท.นำร่องใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานขั้นสูง SDOs เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ระดับสูงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าและผู้บริโภค พร้อมผลักดันให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ (more…)
×