Friday, March 22MM Thailand

Tag: SMEs

กนอ.ผนึก 10 องค์กร เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ

กนอ.ผนึก 10 องค์กร เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ

News
กนอ. จับมือ 10 องค์กร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start ให้เข็มแข็ง เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ (more…)
3 แนวทางปลดล็อค SMEs บัญชีเดียว

3 แนวทางปลดล็อค SMEs บัญชีเดียว

News
กกร.เสนอมาตรการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีเดียวแบบเชิงรุกให้ทันระยะเวลาที่ พ.ร.ก. จะมีผลบังคับใช้ (more…)
สศอ. ผนึกสถาบันอาหาร  สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ติดอาวุธ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สศอ. ผนึกสถาบันอาหาร สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ติดอาวุธ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

News
สศอ. ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ หรือ New Food Warrior 2019 ผลักดัน SMEs จำนวน 200 ราย หวังยกระดับองค์ความรู้ในทุกมิติสู่อุตสาหกรรม 4.0 เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันยุคดิจิทัล สร้างเครือข่ายพันธมิตร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคต(Future Food)ของอาเซียน (more…)
อัพเดทข้อมูลเชิงนโยบายกับปาฐกถาพิเศษ Industry Transformation Thailand 4.0

อัพเดทข้อมูลเชิงนโยบายกับปาฐกถาพิเศษ Industry Transformation Thailand 4.0

Hilight, Industrial Economics
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 นโยบายเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกที่มีหลากหลายปัจจัยเป็นตัวผลักดัน นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีนโยบายการสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนที่ชัดเจน ปัจจุบันนโยบายดังกล่าวได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรมาอัพเดทกันกับปาฐกถาพิเศษงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เรื่อง “Industry Transformation Thailand 4.0” โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (more…)
กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

กระทรวงอุตฯ เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดชลบุรี ยกระดับศักยภาพ SMEs

Hilight, News
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 รุกเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เน้นกลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ หวังเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เสริมศักยภาพ SMEs เล็งผลักดันให้กลายเป็นพื้นที่ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” อุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง จับมือภาคเอกชน ติดตั้งชุดฝึกระบบอัตโนมัติ ผลักดันศูนย์ต้นแบบแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยียุคดิจิตัลแก่อุตสาหกรรมไทยในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันให้เป้าหมายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ (more…)
DECC เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี

DECC เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี

News
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา 'ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยการออกแบบวิศวกรรม' ภายใต้โครงการ 'เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร' ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ งานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (more…)
สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่

News
สสว. ร่วมกับหอการค้าไทย สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เผยมีผู้ประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเบื้องต้นแล้ว 10,797 รายจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ราย (more…)