Saturday, June 19Modern Manufacturing
×

Tag: University of Texas

ชิ้นส่วนตรวจจับแสงความอ่อนไหวสูงเปิดทางสู่ยานยนต์อัตโนมัติ

ชิ้นส่วนตรวจจับแสงความอ่อนไหวสูงเปิดทางสู่ยานยนต์อัตโนมัติ

Technology
การใช้งานยานยนต์อัตโนมัติให้ประสบผลสำเร็จในโลกจริงนั้นจำเป็นต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบ Real-time วิศวกรจาก University of Texas และ University of Verginia จึงได้สร้างอุปกรณ์ตรวจจับแสงที่มีความแม่นยำและสามารถขยายสัญญาณที่อ่อนสำหรับวัตถุที่ไกลกว่าในการสะท้อนเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน (more…)
×