fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

TARA เดินหน้าโชว์ศักยภาพโซลูชัน 4.0

สมาคมเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย หรือ TARA ถือเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากภาคเอกชนที่รวมตัวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรรมในประเทศไทยตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0

TARA เดินหน้าโชว์ศักยภาพโซลูชัน 4.0

TARA คือ ใคร?

TARA นั้นประกอบด้วยตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตสำหรับระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมการทำงานยุค 4.0 แบบครบวงจรที่พร้อมให้การสนับสนุนต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยความเชี่ยวชาญจากสมาชิกกว่า 90 บริษัท เพื่อนำพาผู้ประกอบการไทยเติบโตสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้งานนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจุบัน TARA เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (CoRE) ด้วยโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมในประเด็นที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ รวมถึงการวบรวมรายชื่อ System Integrator ชาวไทยที่มีความสามารถในฐานะศูนย์กลางของความก้าวหน้าด้านระบบอัตโนมัติ จากการรวมตัวของสมาชิกที่หลากหลาย ทำให้TARA มีความสามารถในการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างต้นแบบหรือการลงมือสร้างด้วยประสบการณ์ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างมั่นใจ

ความตั้งใจที่ส่งผ่านผลงานของ TARA

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปี 2018 TARA นำเสนอความสามารถและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องผ่านงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าไปจนถึงการจัดอบรมความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นส่วนสำคัญของการแสดงศักยภาพนวัตกรรมที่ขานรับนโยบาย EEC ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 อีกด้วย โดยบูธของ TARA นั้นจะให้ความสำคัญกับการนำระบบอัตโนมัติทั้งหลายมาใช้งานร่วมกันทำให้เห็นถึงอนาคตของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่สามารถทำการผลิตได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสร้างผลลัพธ์ที่ส่งต่อคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างน่าาประทับใจ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพความประทับใจจาก TARA

Intermach 2018

TARA ในงาน Intermach 2018

TARA ในงาน Intermach 2018

Manufacturing Expo 2018

TARA ในงาน Manufacturing Expo 2018

Digital Thailand Big Bang 2018

TARA ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

TARA ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

TARA ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

TARA ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

งานสัมมนา Digital Manufacturing

TARA ในงานสัมมนา Digital Manufacturing

TARA ในงานสัมมนา Digital Manufacturing

ความตั้งใจในการออกแบบระบบและจัดแสดงเทคโนโลยีอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมของ TARA นั้นสามารถยืนยันถึงความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และความพร้อมในการรังสรรค์ระบบการผลิตที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจหรือต้องการโซลูชันสำหรับระบบอัตโนมัติสามารถติดต่อได้ที่ Thaitara.org

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.